Alarmsystemen

scm

Een goed werkend alarm voor uw Mercedes!

Het correct functioneren van een elektronisch beveiligingssysteem hangt af van twee factoren:

  • Kwaliteit van het beveiligingssysteem
  • Kwaliteit van de inbouw van het beveiligingssysteem

Om deze reden wordt er al jaren gewerkt met SCM-goedgekeurde beveiligingsproducten en SCM-erkende inbouwbedrijven. Steekproefsgewijs houdt SCM certificatie toezicht op de inbouw. Ieder voertuig dat volgens de eisen is ingebouwd met een SCM-goedgekeurde systeem kan voorzien worden van een SCM-certificaat.

Al onze alarmsystemen zijn SCM/TNO goedgekeurd. Daarnaast is Autobedrijf Sterdome een erkend inbouwstation voor deze alarmsystemen.  

 We onderscheiden twee soorten beveiligingssystemen:

  • Alarmsystemen (klasse 1, 2 en 3)
    Een alarmsysteem bewaakt door middel van detectoren de auto. Detectoren zijn componenten die veranderingen aan of in een auto waarnemen (bijvoorbeeld portierschakelaar). Mocht er iets veranderen aan of in de auto dan geven de detectoren dit door middel van een elektrisch signaal door aan de Centrale Controle en Stuureenheid (CCS). De CCS bepaalt of het alarmsysteem in werking wordt gesteld. Het beveiligingssysteem wordt in werking gesteld door de CCS met behulp van actuatoren. Actuatoren zijn componenten die een signaal, afkomstig van de CCS, omzetten in een actie (bijvoorbeel afgaan van de sirene, startmotor onderbreken). Zo wordt met behulp van deze actuatoren de omgeving en de eigenaar gewaarschuwd. Deze elektronische maatregelen zijn een goede manier gebleken tegen inbraak en/of diefstal. Alarmsystemen schakelen niet automatisch in, dat moet u als gebruiker doen. De meeste systemen schakelen wel weer in als u per abuis de afstandsbediening gebruikt zonder dat daarna binnen enkele minuten een deur wordt geopend.
  • Voertuigvolgsystemen (klasse 4 en 5)
    De nieuwste generatie elektronische voertuigbeveiliging bestaat uit systemen die het mogelijk maken een voertuig na diefstal terug te vinden. De meeste systemen maken hierbij gebruik van een plaatsbepaling op basis van GPS en een verbinding via het mobiele telefoonnetwerk. Bij dit systeem is het voertuig aangesloten op een gecertificeerde meldkamer (PAC) die de melding van diefstal ontvangt en de opvolging regelt door de politie. De resultaten van deze systemen zijn redelijk spectaculair. Tot op heden zijn meer dan 90% van de met een dergelijk volgsysteem uitgeruste voertuigen binnen enkele uren na de diefstal door de politie teruggevonden.

 Vraag uw verzekering naar haar alarmeisen! 

TIP!
Laat het alarm van uw Mercedes-Benz op tijd keuren! Wanneer u geen goedgekeurd alarm heeft welke middels een certificaat kan worden overlegd, kan de verzekering bij diefstal besluiten niet uit te keren.

Plan uw aankoopkeuring!

Plan uw proefrit!